Company Presentation

About Adria

Company Presentation

The beginnings of Adria Mobil, one of the leading European manufacturers of caravans, motorhomes and mobile homes, go back to 1965 when the first caravan - Adria 375 - was manufactured in Novo mesto. The very first caravan was exported to and sold in Sweden, which can be seen as one of the indicators of the success that Adria's products have been achieving in European markets ever since.

Key success factors of Adria Mobil are predominantly the extensive knowledge and experience it has in the field of the development, production and marketing of caravans, motorhomes and mobile homes. By offering a full range of services, constantly coming up with new innovations and adapting the products to customer needs, the company maintains a competitive advantage, while the Adria brand name is among the most recognizable and popular in the European caravanning market.

Quality, innovativeness and experience are integrated into all Adria Mobil products, which offer endless possibilities for active leisure – get to know them yourself!

Adria Mobil – living in motion.

Management

Adria Mobil, d. o. o., is represented by Mrs. Sonja Gole, General Manager

Executive directors:

Mr. Matjaž Marovt, 
Executive Director for the industrial field

Mr. Matjaž Grm, 
Executive sales and marketing director

Mr. Marko Lekše, 
Executive purchasing director

Mrs. Mira Šetina, 
Executive IT and controlling director

Mr. Anton Kastrevc, 
Executive research and development director

Mrs. Mojca Novak, 
Executive human resources director

Directors:

Mr. Bojan Hrovatič, 
Director of logistics

Mrs. Stanislava Kastelec, 
Director of Financial sector and director of Accountancy sector

Mr. Tomaž Kastelic
Director of Operations

Dr. Nenad Savič, 
Director of Quality sector

Company's identity card

Business name: Adria Mobil, d.o.o.
Registered office: Straška cesta 50, 8000 Novo mesto, Slovenija
Telephone (07) 39 37 100
Fax: (07) 39 37 200
E-mail (general information): info@adria-mobil.si
Trade code (SKD): 34.200; Production of coachwork for vehicles, production of caravan and semicaravans
Company registration number: 5479541
Company tax number: SI51439972
Initial capital: 3.417.681 EUR
CEO: Sonja Gole
Number of employees (2017): 972

 

Informacija o poslovanju

Revidirano letno poročilo skupine Adria Mobil in družbe Adria Mobil d.o.o. za leto 2016 je objavljeno na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet.

Nerevidirano polletno poročilo skupine Adria Mobil in družbe Adria Mobil d.o.o. za prvo polletje 2015 je objavljeno na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet.

Revidirano letno poročilo skupine Adria Mobil in družbe Adria Mobil d.o.o. za leto 2015 je objavljeno na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet.

Objava letnih in polletnih poročil

Revidirano letno poročilo skupine Adria Mobil in družbe Adria Mobil d.o.o. za leto 2017 je objavljeno na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet.

Revidirano letno poročilo skupine Adria Mobil in družbe Adria Mobil d.o.o. za leto 2016 je objavljeno na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet.

Nerevidirano polletno poročilo skupine Adria Mobil in družbe Adria Mobil d.o.o. za prvo polletje 2015 je objavljeno na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet.

Revidirano letno poročilo skupine Adria Mobil in družbe Adria Mobil d.o.o. za leto 2015 je objavljeno na spletnem portalu Ljubljanske borze SEOnet.

Nakup obveznic z oznako ADM2 na Ljubljanski borzi

15. maj 2018

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Adria Mobil, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., (v nadaljevanju: Adria Mobil ali družba) objavlja naslednje obvestilo:

Na podlagi sklepa uprave in s soglasjem nadzornega sveta bo družba Adria Mobil z dnem 16.05.2018 pričela z odkupom obveznic izdajatelja Adria Mobil, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. z oznako ADM2 in številko ISIN SI0032103507 (v nadaljevanju: obveznice ADM2) na organiziranem trgu.

Družba bo obveznice ADM2 pridobivala s posli, sklenjenimi na Ljubljanski borzi, po vsakokratni tržni ceni do vključno dne 15.06.2018.

Po sklepu uprave in s soglasjem nadzornega sveta lahko družba v navedenem obdobju odkupi do 17.451 lotov obveznic ADM2, z nominalno vrednostjo obveznice v višini 666,66 EUR, kar skupaj predstavlja 72,71 odstotkov izdaje obveznic ADM2 v skupni nominalni vrednosti 11.633.883,66 EUR.

Družba je v obdobju od 21.03.2018 do 16.04.2018 odkupila 6.549 lotov obveznic ADM2.

20. marec 2018

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Adria Mobil, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., (v nadaljevanju: Adria Mobil ali družba) objavlja naslednje obvestilo:

Na podlagi sklepa uprave bo družba Adria Mobil z dnem 21.03.2018 pričela z odkupom obveznic izdajatelja Adria Mobil, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. z oznako ADM2 in številko ISIN SI0032103507 (v nadaljevanju: obveznice ADM2) na organiziranem trgu.

Družba bo obveznice ADM2 pridobivala s posli, sklenjenimi na Ljubljanski borzi, po vsakokratni tržni ceni do vključno dne 16.04.2018.

Po sklepu uprave lahko družba v navedenem obdobju odkupi do 24.000 lotov obveznic ADM2, z nominalno vrednostjo obveznice v višini 833,33 EUR, kar skupaj predstavlja 100 odstotkov izdaje obveznic ADM2 v skupni nominalni vrednosti 19.999.920,00 EUR.

Družba na dan 20.03.2018 ni imela v lasti obveznic ADM2.

Kontaktni osebi za imetnike obveznic ADM2:

Stanislava Kastelec, direktorica sektorja Finance T: 07 39 37 120, E: stanislava.kastelec@adria-mobil.si

Gregor Gorše, specialist ekonomike T: 07 39 37 351; E: gregor.gorse@adria-mobil.si